Πληροφορίες για τις Επιχειρήσεις Απόκτηση Μεταχειρισμένων Μεταφορικών Μέσων photo

VAT refund on the purchase of a plot by a private individual

VAT refund on the purchase of a plot by a private individual The Cyprus tax authorities announced on 24 September 2019 that individuals who had purchased undeveloped building land on or after 2 January 2018 for the sole purpose of constructing a dwelling to be used as their principal and permanent place of residence would …

VAT refund on the purchase of a plot by a private individual Read More »