Παράταση υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ και Προσωπικών Φορολογίας

tax return cyprus

Ανακοίνωση του Τμήματος Φορολογίας σχετικά με την υποβολή Δηλώσεων ΦΠΑ για την καθορισμένη φορολογική περίοδο που έληξε στις 31 Αυγούστου 2023 καθώς και για τις φορολογικές δηλώσεις φυσικών προσώπων καθώς και συγκεκριμένης κατηγορίας αυτοεργοδοτούμενων προσώπων για το ημερολογιακό έτος 2022.

Λόγω διακοπής λειτουργεία των μηχανογραφικών συστημάτων, το Τμήμα Φορολογίας έδωσε παράταση υποβολής των εξής δηλώσεων:

Α. Δήλωση ΦΠΑ για την περίοδο που έληξε στις 31 Αυγούστου 2023

Η παράταση για την υποβολή και πληρωμή οποιασδήποτε οφειλής σε σχέση με την εν λόγω δήλωση δίδεται μέχρι τις 16/10/23. Η υποβολή της εν λόγω δήλωσης μετά τις 16/10/23 θα υπόκειται σε χρηματική επιβάρυνση €100, επιπρόσθετη επιβάρυνση 10% επί του οφειλόμενου ποσού και τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση του οφειλόμενου ποσού.

Β. Δήλωση INTRASTAT για το μήνα Σεπτέμβριο 2023

Η υποβολή της δήλωσης INTRASTAT για το μήνα Σεπτέμβριο παρατείνεται μέχρι τις 16/10/23. Οποιαδήποτε υποβολή μετά τις 16/10/23, θα υπόκειται σε χρηματική επιβάρυνση ύψους δεκαπέντε ευρώ (€15)

Γ. Υποβολή φορολογικής δήλωσης και καταβολής φόρου από φυσικό άτομο, εκτός από αυτοεργοδοτούμενο

Στις 27 Σεπτεμβρίου 2023, το Υπουργικό συμβούλιο με βάση τις εξουσίες που του παρέχονται από τα άρθρα 5(1) και 13(1) των περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμων του 1978 έως (Αρ. 5) του 2022, εξέδωσε διάταγμα με βάση του οποίου:

(α) Η προθεσμία υποβολής της φορολογικής δήλωσης καθώς και η πληρωμή οποιουδήποτε φόρου που προκύπτει για το φορολογικό έτος 2022 από φυσικό άτομο, εκτός αυτοεργοδοτούμενου, παρατείνεται μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2023 και ώρα 23:59.

(β) Η προθεσμία υποβολής της φορολογικής δήλωσης καθώς και η πληρωμή οποιουδήποτε φόρου που προκύπτει για το φορολογικό έτος 2022 από αυτοεργοδοτούμενο που δεν έχει υποχρέωση να ετοιμάζει εξελεγμένους ή επισκοποιημένους λογαριασμούς, παρατείνεται μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2023 και ώρα 23:59.

Υπενθυμίζεται ότι η Δήλωση σε σχέση με (α) και (β) πιο πάνω υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω TAXISNET

 

200 Archiepiskopou Makariou III Avenue,
1st Floor, Office 102,
2311 – Lakatamia, Nicosia, Cyprus

T: +357 22276000 | F: +357 22270807

[email protected] | www.mcmillanwoods.com.cy

error: Content is protected !!
Scroll to Top