Παράταση ημερομηνίας υποβολής της δήλωσης εισοδήματος άτομου για το έτος 2023

Το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι, με βάση Διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 21/6/2024 (ΚΔΠ 209/2024), παρατείνεται μέχρι και την 31η Οκτωβρίου 2024 η ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής της Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου για το έτος 2023 και πληρωμής του οφειλόμενου φόρου.

Υπενθυμίζεται ότι, υποχρέωση υποβολής Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου για το έτος 2023 έχουν Μισθωτοί, Συνταξιούχοι και Aυτοεργοδοτούμενοι των οποίων το Μεικτό Ολικό Εισόδημα για το έτος 2023, υπερβαίνει το ποσό των €19.500.

Η Δήλωση υποβάλλεται μέσω του συστήματος TaxisNet στη διεύθυνση https://taxisnet.mof.gov.cy.

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φορολογίας www.mof.gov.cy/tax έχει αναρτηθεί χρήσιμο ενημερωτικό υλικό για συμπλήρωση και υποβολή της Δήλωσης, κάτω από το εικονίδιο «TAXISnet – Δήλωση Εισοδήματος Ατόμου 2023».

 

 

Τμήμα Φορολογίας
21 Ιουνίου 2024

200 Archiepiskopou Makariou III Avenue,
1st Floor, Office 102,
2311 – Lakatamia, Nicosia, Cyprus

T: +357 22276000 | F: +357 22270807

[email protected] | www.mcmillanwoods.com.cy

error: Content is protected !!
Scroll to Top