Ο Έφορος Φορολογίας έχει παρατείνει την προθεσμία Φορολογικής Δήλωσης

Ο ΄Εφορος Φορολογίας έχει παρατείνει μέχρι τις 30 Απριλίου 2019 την προθεσμία υποβολής της Φορολογικής Δήλωσης Εταιρειών (Έντυπο Τ.Φ. 4) και Αυτοεργοδοτούμενων με υποχρέωση ετοιμασίας εξελεγμένων λογαριασμών (Έντυπο Τ.Φ.1) για το έτος 2017. Ο Έφορος Φορολογίας ασκώντας την εξουσία που του παρέχει το άρθρο 5( 1Α) των περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμων του 1978  έως (Αρ. 2) του 2018, με την παρούσα γνωστοποιεί τα ακόλουθα, αναφορικά με το φορολογικό έτος 2017: Η προθεσμία υποβολής της φορολογικής δήλωσης εταιρείας [Έντυπο Τ.Φ.4] και αυτοεργοδοτούμενου του οποίου ο κύκλος έργασιών υπερβαίνει το ποσό των €70.000 και έχει υποχρέωση να ετοιμάζει εξελεγμένους λογαριασμούς [Έντυπο Τ.Φ.1 αυτοεργοδοτούμενου] παρατείνεται μέχρι την 30ή Απριλίου 2019 και ώρα 23:59. Source: http://www.mof.gov.cy       About McMillan Woods Cyprus Central offices are located in Nicosia Strovolos, Piraeus Street 36. 22 276000 [email protected] www.mcmillanwoods.com.cy
error: Content is protected !!
Scroll to Top