Υποχρέωση απόδοσης Τέλους Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Κ.Φ.Ι.Κ.Β.) 0,4% λόγω μεταβίβασης ακίνητης ιδιοκτησίας κατόπιν πώλησης κατά την περίοδο 22/02/2021 μέχρι 18/11/2022

accountants in cyprus

Το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι, έχει προχωρήσει σε αποστολή ειδοποίησης οφειλής Τέλους Κ.Φ.Ι.Κ.Β. σε πρόσωπα τα οποία κατά την περίοδο 22/02/2021 μέχρι 18/11/2022 προέβησαν σε μεταβίβαση ακίνητης ιδιοκτησίας κατόπιν πώλησης. Με τη σχετική ειδοποίηση παραχωρείται προθεσμία μέχρι 31/12/2023 για καταβολή του Τέλους χωρίς την επιβολή χρηματικών επιβαρύνσεων και τόκων, ως η απόφαση του Εφόρου Φορολογίας ημερομηνίας 21/11/2022. Μετά την ημερομηνία αυτή θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία χρηματικές επιβαρύνσεις και τόκοι μέχρι την πλήρη εξόφληση.

Επισημαίνεται ότι, όσοι έχουν μεταβιβάσει ακίνητη ιδιοκτησία κατόπιν πώλησης κατά την πιο πάνω περίοδο και δεν έχουν παραλάβει τη σχετική ειδοποίηση οφειλής, θα πρέπει είτε (α) να αναζητήσουν τη σχετική οφειλή στη Φορολογική Πύλη – «Κατάσταση Οφειλών» και να προχωρήσουν σε πληρωμή είτε (β) να επισκεφθούν τα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος Φορολογίας, προσκομίζοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία για διευθέτηση της οφειλής.

Πληρωμές πραγματοποιούνται μέσω της Φορολογικής Πύλης (με internet banking με βάση τον αριθμό αναφοράς πληρωμής ή με πιστωτική/χρεωστική κάρτα). Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φορολογίας έχει αναρτηθεί οδηγός για πληρωμές φορολογικών οφειλών τον οποίο μπορείτε να συμβουλευτείτε.

200 Archiepiskopou Makariou III Avenue,
1st Floor, Office 102,
2311 – Lakatamia, Nicosia, Cyprus

T: +357 22276000 | F: +357 22270807

[email protected] | www.mcmillanwoods.com.cy

error: Content is protected !!
Scroll to Top